Het bedrijfsbureau ontstond in de jaren ’80 om een brug te slaan tussen de afdelingen ‘financiën’ en ‘techniek’ binnen de corporaties. Het bedrijfsbureau kreeg de verantwoordelijkheid voor de werkvoorbereiding en de kostenbewaking van het onderhoud. Dat was en is geen overbodige luxe; de onderhoudsuitgaven vormen een grote uitgavenpost voor de corporaties. Vandaar dat in de jaren 90 van de vorige eeuw de kring Hoofden Bedrijfsbureau is ontstaan.

“Expertise en deskundigheid”

Maar de sector verandert. De corporaties veranderen. Ook het bedrijfsbureau gaat in deze veranderingen mee. Soms door een nieuwe afdelingsnaam, soms met aanvullende taken. Door deze veranderingen is de kring omgevormd tot MIKS groep. Deze groep wil een platform zijn voor een brede groep functionarissen. Deze groep richt zich op medewerkers van het middenkader met een takenpakket variërend van onderhoudsadministratie tot projecten. Dus alles wat met beheer, nieuwbouw, herstructurering en onroerendgoedbeheer voor derden te maken heeft.